Személyes eszközök

Sajtóközlemény_Fogyaték_Tám szolg_2014.03.07.végleges

Sajtóközlemény_Fogyaték_Tám szolg_2014.03.07.végleges.pdf — PDF document, 204Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
„FOGYATÉKOSOK  NAPPALI  SZOLGÁLTATÁSÁNAK  KIALAKÍTÁSA  ÉS 
TÁMOGATÓ  SZOLGÁLAT  ELHELYEZÉSE  A  BÉKÉSCSABAI  EVANGÉLIKUS 
SZERETETSZOLGÁLATNÁL” – SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház,  mint 
fenntartó  a  Dél-Alföldi  Regionális  Operatív 
Program  keretében  49  796  322,-  Ft  támogatást 
nyert  ahhoz,  hogy  bővítse  a  Békéscsabai 
Evangélikus Szeretetszolgálat épületét és szolgáltatásainak körét. A DAOP-4.1.3/A-11-2012-
0019-es azonosító számú projekt teljes költségvetése 68 309 323,- Ft.  
 A  Békéscsabán,  a  Berényi  út  125.  szám  alatti  ingatlanon  található  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  Idősek  Otthona  egy  új, 
206 m
2
 hasznos alapterületű épületrésszel 
bővült  ki.  Itt  kap  helyet  a  Fogyatékosok 
Nappali Ellátásához szükséges nappali és 
foglalkoztató szoba, pihenőszoba, étkező, 
iroda,  orvosi  szoba,  a  kapcsolódó 
akadálymentesített 
vizes 
blokkok, 
valamint  a  Támogató  Szolgálat  részére 
egy iroda.  
Az  új  szolgáltatás  a  használatbavételi 
valamint 
működési 
engedély 
megszerzését  követően  várhatóan  2014. 
nyár elejétől vehető igénybe. 
 
A  fogyatékosok  nappali  ellátásának 
szükségességét  felmérés  igazolja.  A  gondozási  egységek  a  hatályos  jogszabály  szerint 
kerülnek kialakításra az ellátást igénybe vevők életkori és fejlettségi szintjét figyelembe véve. 
Az új épület névleges kapacitása 20 fő. 
A  már  most  is  üzemelő  Támogató  Szolgálat  az  új  épületből  fogja  irányítani  a  fogyatékos 
személyek lakó-környezetükben történő ellátását. A Szolgálat az ellátott személyek számára 
elsősorban  a  lakáson  kívüli  közszolgáltatások  eléréséhez  járul  hozzá,  valamint  oly  módon 
nyújt lakáson belüli segítséget, hogy a gondozott megőrizhesse életviteli önállóságát. 
A  beruházásról,  valamint  a  Békéscsabai 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  meglévő  és  új 
szolgáltatásairól  a  szeretetszolgálat  munkatársai 
készséggel adnak felvilágosítást.
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek