Infoblokk

Navigáció
 

Reál-Tudás-Feltöltés 500 (EFOP-3.2.5-17-2017-00053)

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatással, mintegy 69,81 millió forintból valósul meg a Magyarországi Evangélikus Egyház négy iskolaintézményét érintő fejlesztés.

A gazdasági fejlődés motorja az oktatás, a magas színvonalú közoktatás, majd a reális önismereten és pályaismereten alapuló pályaválasztás. A Magyarországra jellemző jelenlegi pályaorientációs gyakorlat nem eléggé hatékony. A pályaválasztásban érintett szereplők nem rendelkeznek megbízható, objektív adatokkal egyrészt a diákok reális önértékelésének kialakításához szükséges tudás- és képesség fejlettségbeli szintről azokon a területeken, amelyekre kiemelten szükségük lesz a munkaerőpiacon (affektív tényezők, kognitív területek: 21. századi kompetenciák, élethosszig tartó tanulást segítő kompetenciák), másrészt a diákok pályaismeretéről.

További probléma, hogy a nemzetközi adatok alapján diákjaink nem rendelkeznek a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai (a továbbiakban MTMI, angol rövidítés: STEM) kompetenciák területén megfelelő szintű tudással és ezzel párhuzamosan motivációval, azaz kevesen választanak MTMI kötődésű pályákat, ami már most veszélyezteti a gazdaság stabilitását és akadályozza a további fejlődés lehetőségeit. Határozott lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a diákok a munkaerő-piaci elhelyezkedés és boldogulás szempontjából legfontosabb affektív és kognitív területeken már időben (legkésőbb általános iskola 6. osztályától) reális profilképet alakíthassanak ki magukról, és a pedagógusok, szülők, illetve a pályaválasztásban érintett ágensek segítségével időben elkezdődhessen az esetleges lemaradások kompenzálása, továbbá jelentős mértékben javuljon az MTMI-területek iránti attitűd. Mindezek jelentős mértékben csökkenthetik az iskolából korán kimaradó vagy a közoktatást gyenge tudással elhagyók jelenlegi magas arányát, ami foglalkoztatási nehézségekhez és különböző társadalmi feszültségekhez vezethet. A bizonyítékokra alapuló fejlesztések hatása már akár egy évtized alatt is mérhető eredményeket, hosszabb távon jelentős fejlődést eredményezhet az oktatási rendszerben.

A projekt célja a köznevelési intézményekben folyó pályaorientáció és életpálya tanácsadás hatékonyságának fejlesztése, egy olyan egységes rendszer kialakítása, amelyben minden érintett megfelelő felkészültséggel, tudással rendelkezik a pályaválasztással kapcsolatos tanácsadáshoz és a felelős döntések meghozatalához. A program arra a felismerésre épül, hogy a tanulók érdeklődésének fő iránya korán kialakul, ugyanakkor a megfelelő környezeti hatásokkal, tevékenységekkel a diákok érdeklődése, motivációja fejleszthető. Ennek megfelelően a projekt keretében tervezett tevékenységek széles életkori intervallumot fognak át, így a tervezett munka a 6–12. évfolyamos diákok pályaorientációs tevékenységének, pályaválasztási döntésének segítésére irányul, és figyelembe veszi, hogy az említett időszakban hozott döntések az egész életpályára kihatással vannak.

A projekt összegző adatai:

Projekt címe: Reál-Tudás-Feltöltés 500 

Azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00053

Kedvezményezett: Magyarországi Evangélikus Egyház

Érintett intézmények:

• Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium Sopron;

• Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium és Általános Iskola;

• Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium;

• Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium

Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elnyert támogatás: 69 805 422 Ft (100%)

A projekt várható befejezési ideje: 2020.01.31.

Bővebb információ: Sepler Gábor projektmenedzser (telefon: 06–20-310-2511). 

 
Fájlok
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek