Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Pályázati kommunikáció „FOGYATÉKOSOK NAPPALI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ELHELYEZÉSE A BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS SZERETETSZOLGÁLATNÁL” „FOGYATÉKOSOK NAPPALI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ELHELYEZÉSE A BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS SZERETETSZOLGÁLATNÁL”

„FOGYATÉKOSOK NAPPALI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ELHELYEZÉSE A BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS SZERETETSZOLGÁLATNÁL”

A Magyarországi Evangélikus Egyház, mint fenntartó a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program keretében 49 796 322,- Ft támogatást nyert ahhoz, hogy bővítse a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat épületét és szolgáltatásainak körét. A DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019-es azonosító számú projekt tervezett teljes költségvetése 68 309 323,- Ft.

A beruházás során a Békéscsaba, Berényi út 125. szám alatti ingatlanon található Szeretetotthon épületéhez kapcsolódóan kerül kialakításra egy új épületrész. A mintegy 206 m2-es hasznos alapterületű bővítményben helyet kapna a Fogyatékosok Nappali Ellátásához szükséges nappali és foglalkoztató szoba, pihenőszoba, étkező, iroda, orvosi szoba, a kapcsolódó akadálymentesített vizes blokkok, valamint a Támogató Szolgálat részére egy iroda.
Az új szolgáltatás a beruházás befejezését követően, várhatóan 2014. elejétől lesz elérhető.
A fogyatékosok nappali ellátásának szükségességét felmérés igazolja. A gondozási egységek a hatályos jogszabály szerint kerülnek kialakításra az ellátást igénybe vevők életkori és fejlettségi szintjét figyelembe véve. Az új épület névleges kapacitása 20 fő.
A már most is üzemelő Támogató Szolgálat az új épületből fogja irányítani a fogyatékos személyek lakó-környezetükben történő ellátását. A Szolgálat az ellátott személyek számára elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését segíti, valamint oly módon nyújt lakáson belüli segítséget, hogy a gondozott megőrizhesse életviteli önállóságát.
A beruházásról, valamint a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat meglévő és új szolgáltatásairól bővebben a bekescsaba.otthon@lutheran.hu e-mail címen, vagy Tira Rozália, intézményvezető-helyettestől a 66/325-056-os telefonszámon tudhatnak meg.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek