Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Pályázati kommunikáció Sajtóközlemény_Fogyaték_Tám szolg_2013.06.08.

Sajtóközlemény_Fogyaték_Tám szolg_2013.06.08.

Sajtóközlemény_Fogyaték_Tám szolg_2013.06.08..pdf — PDF document, 169Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
„FOGYATÉKOSOK  NAPPALI  SZOLGÁLTATÁSÁNAK  KIALAKÍTÁSA  ÉS 
TÁMOGATÓ  SZOLGÁLAT  ELHELYEZÉSE  A  BÉKÉSCSABAI  EVANGÉLIKUS 
SZERETETSZOLGÁLATNÁL” – SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház, 
mint  fenntartó  a  Dél-Alföldi  Regionális 
Operatív  Program  keretében  49  796  322,- 
Ft támogatást nyert ahhoz, hogy bővítse a 
Békéscsabai  Evangélikus  Szeretetszolgálat 
épületét  és  szolgáltatásainak  körét.  A 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019-es  azonosító 
számú 
projekt 
tervezett 
teljes 
költségvetése 68 309 323,- Ft.  
A beruházás során a Békéscsaba, Berényi út 
125.  szám  alatti  ingatlanon  található 
Szeretetotthon 
épületéhez 
kapcsolódóan 
kerül  kialakításra  egy  új  épületrész.  A 
mintegy  206  m
2
-es  hasznos  alapterületű 
bővítményben  helyet  kapna  a  Fogyatékosok 
Nappali  Ellátásához  szükséges  nappali  és 
foglalkoztató  szoba,  pihenőszoba,  étkező, 
iroda, 
orvosi 
szoba, 
kapcsolódó 
akadálymentesített vizes blokkok, valamint a 
Támogató Szolgálat részére egy iroda.  
Az  új  szolgáltatás  a  beruházás  befejezését 
követően,  várhatóan  2014.  elejétől  lesz 
elérhető. 
fogyatékosok 
nappali 
ellátásának 
szükségességét 
felmérés 
igazolja. 
gondozási  egységek  a  hatályos  jogszabály 
szerint  kerülnek  kialakításra  az  ellátást 
igénybe  vevők  életkori  és  fejlettségi  szintjét 
figyelembe  véve.  Az  új  épület  névleges 
kapacitása 20 fő. 
A  már  most  is  üzemelő  Támogató  Szolgálat 
az  új  épületből  fogja  irányítani  a  fogyatékos 
személyek 
lakó-környezetükben 
történő 
ellátását.  A  Szolgálat  az  ellátott  személyek 
számára  elsősorban  a  lakáson  kívüli 
közszolgáltatások  elérését  segíti,  valamint 
oly  módon  nyújt  lakáson  belüli  segítséget, 
hogy  a  gondozott  megőrizhesse  életviteli 
önállóságát. 
A  beruházásról,  valamint  a  Békéscsabai 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  meglévő  és  új 
szolgáltatásairól 
bővebben 
e-mail 
címen,  vagy  Tira  Rozália,  intézményvezető-
helyettestől  a  66/325-056-os  telefonszámon 
tudhatnak meg.
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek