Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Pályázati kommunikáció

Pályázati kommunikáció

A Magyarországi Evangélikus Egyház pályázatainak kommunikációja

Folder TIOP 1.1.1. 09.
 
Folder „FOGYATÉKOSOK NAPPALI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ELHELYEZÉSE A BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS SZERETETSZOLGÁLATNÁL”
A Magyarországi Evangélikus Egyház, mint fenntartó a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program keretében 49 796 322,- Ft támogatást nyert ahhoz, hogy bővítse a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat épületét és szolgáltatásainak körét. A DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019-es azonosító számú projekt tervezett teljes költségvetése 68 309 323,- Ft.
File Sajtóközlemény_Fogyaték_Tám szolg_2013.06.08.
 
Folder Fecskefészek-rakó KMOP 4.6.1.11-2012-0004
Óvodaépítés a Sztehlo Gábor Evangélikus Többcélú Oktatási Intézményben
Article A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ÜLLŐI ÚTI KÖZPONTJÁNAK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
A Magyarországi Evangélikus Egyház több mint 190 millió forintot nyert Üllői úti központjának felújítására az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretein belül. A támogatás lehetővé teszi az Üllői úti központ épületének utólagos külső hőszigetelését, külső nyílászáróinak cseréjét, fűtési és HMV rendszerének korszerűsítését, világításkorszerűsítését, valamint napkollektoros és napelemes rendszerek telepítését.
Folder KEOP-7.13.0/15-2015-0022
A „MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEINEK ELŐKÉSZÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSULT A KEOP-7.13.0/15 konstrukció a Magyarországi Evangélikus Egyház számára lehetővé tette, hogy a 2014-2020 közötti időszakban a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megjelenő pályázatokra felkészüljön.
Folder „Az Evangélikus Oktatási Központ energetikai korszerűsítése” KEOP-4.10.0/E/12-2014-0055
 
Folder Evangélikus Roma Szakkollégium TÁMOP–4.1.1.D–12/2/KONV–2012–0006
 
Folder ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0062 Reformációi Emlékutak
A Magyarországi Evangélikus Egyház 391 323 637 Ft uniós támogatást nyert a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv programban.
Folder Reál-Tudás-Feltöltés 500
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatással, mintegy 69,81 millió forintból valósul meg a Magyarországi Evangélikus Egyház négy iskolaintézményét érintő fejlesztés. A gazdasági fejlődés motorja az oktatás, a magas színvonalú közoktatás, majd a reális önismereten és pályaismereten alapuló pályaválasztás. A Magyarországra jellemző jelenlegi pályaorientációs gyakorlat nem eléggé hatékony. A pályaválasztásban érintett szereplők nem rendelkeznek megbízható, objektív adatokkal egyrészt a diákok reális önértékelésének kialakításához szükséges tudás- és képesség fejlettségbeli szintről azokon a területeken, amelyekre kiemelten szükségük lesz a munkaerőpiacon (affektív tényezők, kognitív területek: 21. századi kompetenciák, élethosszig tartó tanulást segítő kompetenciák), másrészt a diákok pályaismeretéről. További probléma, hogy a nemzetközi adatok alapján diákjaink nem rendelkeznek a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai (a továbbiakban MTMI, angol rövidítés: STEM) kompetenciák területén megfelelő szintű tudással és ezzel párhuzamosan motivációval, azaz kevesen választanak MTMI kötődésű pályákat, ami már most veszélyezteti a gazdaság stabilitását és akadályozza a további fejlődés lehetőségeit. Határozott lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a diákok a munkaerő-piaci elhelyezkedés és boldogulás szempontjából legfontosabb affektív és kognitív területeken már időben (legkésőbb általános iskola 6. osztályától) reális profilképet alakíthassanak ki magukról, és a pedagógusok, szülők, illetve a pályaválasztásban érintett ágensek segítségével időben elkezdődhessen az esetleges lemaradások kompenzálása, továbbá jelentős mértékben javuljon az MTMI-területek iránti attitűd. Mindezek jelentős mértékben csökkenthetik az iskolából korán kimaradó vagy a közoktatást gyenge tudással elhagyók jelenlegi magas arányát, ami foglalkoztatási nehézségekhez és különböző társadalmi feszültségekhez vezethet. A bizonyítékokra alapuló fejlesztések hatása már akár egy évtized alatt is mérhető eredményeket, hosszabb távon jelentős fejlődést eredményezhet az oktatási rendszerben. A projekt célja a köznevelési intézményekben folyó pályaorientáció és életpálya tanácsadás hatékonyságának fejlesztése, egy olyan egységes rendszer kialakítása, amelyben minden érintett megfelelő felkészültséggel, tudással rendelkezik a pályaválasztással kapcsolatos tanácsadáshoz és a felelős döntések meghozatalához. A program arra a felismerésre épül, hogy a tanulók érdeklődésének fő iránya korán kialakul, ugyanakkor a megfelelő környezeti hatásokkal, tevékenységekkel a diákok érdeklődése, motivációja fejleszthető. Ennek megfelelően a projekt keretében tervezett tevékenységek széles életkori intervallumot fognak át, így a tervezett munka a 6–12. évfolyamos diákok pályaorientációs tevékenységének, pályaválasztási döntésének segítésére irányul, és figyelembe veszi, hogy az említett időszakban hozott döntések az egész életpályára kihatással vannak. A projekt összegző adatai: Projekt címe: Reál-Tudás-Feltöltés 500 Azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00053 Kedvezményezett: Magyarországi Evangélikus Egyház Érintett intézmények: • Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium Sopron; • Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium és Általános Iskola; • Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium; • Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma Elnyert támogatás: 69 805 422 Ft (100%) Bővebb információ: Sepler Gábor projektmenedzser (telefon: 06–20-310-2511).
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek