Személyes eszközök

Médiaelemzés_MEE_CONDICO_2014.03.31.

Médiaelemzés_MEE_CONDICO_2014.03.31..pdf — PDF document, 659Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
MÉDIAELEMZÉS 
és tevékenységi beszámoló 
 
Jelen  dokumentum  a  Dél-alföldi  Regionális  Operatív  Program  keretében  meghirdetett, 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019-es azonosító jelű, projekttel kapcsolatosan került kiállításra. 
 
Szolgáltató: 
CONDICO Tanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Kft.  
5600 Békéscsaba, Dobozi ú 64/1. 
Kedvezményezett: 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Tárgy: 
A DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 számú projekt nyilvánosságához 
kapcsolódóan készült MÉDIAELEMZÉS 
Projekt címe: 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának kialakítása és támogató 
szolgálat elhelyezése a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
Jelen  médiaelemzés  a  Kedvezményezett  által  ellátott  tájékoztatási  kötelezettségek 
megvalósulása révén a sajtóban történő megjelenéseket ismerteti. 
 
A  fent  azonosított  projekttel  kapcsolatosan  a  kedvezményezett  az  alábbi  tájékoztatási 
tevékenységeket látta el: 
 
1)
 
Tájékoztató „C” típusú tábla kihelyezése a beruházás ideje alatt, annak helyszínén; 
2)
 
Emlékeztető „D” típusú tábla kihelyezése a beruházás helyszínén; 
3)
 
Sajtóközlemény megjelentetése a helyi médiában a beruházás megkezdésekor; 
4)
 
Sajtóközlemény megjelentetése a helyi médiában a projekt zárásakor; 
5)
 
Fotódokumentáció készítése;  
6)
 
A TÉRKÉPTÉR feltöltése; 
7)
 
Médiaelemzés. 
 
Tájékoztató „C” típusú tábla kihelyezése a 
beruházás ideje alatt, annak helyszínén; 
 
projekt 
keretében 
megvalósuló 
infrastrukturális  fejlesztésre  vonatkozóan  a 
kivitelezői  szerződés  2013.  május  31-én 
került 
megkötésre, 
így 
fizikai 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
megvalósítás kezdeti napja is erre a dátumra esik. A tájékoztató „C” típusú tájékoztató tábla 
szintén e napon került kihelyezésre a Békéscsabai Evangélikus Szeretetotthon központi irodái 
előtti  térben,  így  azt  minden,  az  intézménybe  látogató  személy  láthatta  és  a  láthatja  a  mai 
napig. 
 
A „C” táblát potenciálisan látó személyek becsült száma hetente: 
fő / hét 
Az intézmény bentlakó ellátottainak száma: 
70 fő 
Az  intézményben  lakókat  átlagosan  hetente  2  fő  látogatja  meg,  így:  70 
ellátott * 2 látogató 
140 fő / hét 
Az  intézménybe  érkező  egyéb  ügyeket  intéző  személyek  száma:  4  fő  *  5 
munkanap 
20 fő / hét 
Az intézményben dolgozók száma, akik nap mint nap láthatják a táblát: 
40 fő 
Mindösszesen: 
270 fő / hét 
 
 
Emlékeztető „D” típusú tábla kihelyezése a beruházás helyszínén; 
 
A  projekt  fizikai  megvalósulásának  záró 
napja  2014.  március  31.,  mely  időpontra 
már kikerült az emlékeztető „D” tábla is. Ez 
viszont  már  a  projekt  eredményeként 
felépült  új  épületszárnyban  látható,  és 
marad  kihelyezve  a  projekt  fenntartási 
időszakában  is.  A  tervek  szerint  az  új 
épületrész  teljes  kapacitása  24  fő  lesz.  Az 
előzetes  becslések  szerint  reális  a  90%-os 
kihasználtság,  így  a  22  fős  állandó 
kihasználtság  elérése.  Ezen  személyeket 
minden  esetben  legalább  egy  kísérő  hozza. 
Az  új  épületrészben  található  továbbá  a 
Támogató  Szolgálat  is,  így  az  épületbe  naponta  továbbá  2  fő  érdeklődő  /  ügyeit  intéző 
személy is várható.  
 
A „C” táblát potenciálisan látó személyek becsült száma éves szinten: 
fő / hét 
Az intézményben ellátott személyek száma hetente: 
22 fő / hét 
Az ellátottakat kísérő személyek száma 
22 fő / hét 
Az  intézményben  dolgozók  száma,  akik  nap  mint  nap  láthatják  a  táblát 
(Fogyatékosok nappali ellátója + Támogató szolgálat): 
6 fő 
Az  intézménybe  érkező  egyéb  ügyeket  intéző  személyek  száma:  2  fő  *  5 
munkanap: 
10 fő / hét 
Mindösszesen: 
60 fő / hét 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
Sajtóközlemény megjelentetése a helyi médiában a beruházás megkezdésekor 
 
A  kivitelezés  megkezdésekor,  2013.  június  6-án  jelent  meg  egy  sajtóközlemény  a  Békés 
Megyei Hírlap szombati számában. A Békés Megyei Hírlap a Viharsarok közéleti napilapja, 
amely  elsősorban  a  közérdekű  megyei,  de  az  országos  és  a  nemzetközi  aktualitásokról, 
eseményekről  is  tájékoztatja  olvasóit.  Az  újság  20.000  példányszámban  jelenik  meg,  így  a 
hirdetést potenciálisan olvasók száma is ehhez közelítőnek tekinthető.  
 
E  média  fontos  a 
megyében,  hiszen 
a  közintézmények 
is 
járatják 
és 
elsőszámú 
helyi 
hírforrásnak 
tekinthető, 
ugyanakkor 
hátránya, 
hogy 
szinte csak a fizető 
olvasók 
jutnak 
hozzá,  tehát  nem 
térítésmentesen 
hozzáférhető. 
Ezért  döntöttünk 
úgy, 
hogy 
projekt  zárásakor 
már  egy  olyan 
lapban  jelentetjük 
meg  a  hirdetést, 
amely  ingyenesen 
jut 
el 
háztartásokba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
Sajtóközlemény megjelentetése a helyi médiában a projekt zárásakor 
 
A  projekt  befejezésekor  immár 
egy 
ingyenesen 
elérhető 
sajtóorgánumban  tettük  közzé  a 
projekt  sajtóközleményét.  A 
Csabai  Aktuális  egy  kéthetente, 
40.000  példányban  megjelenő
A/4-es 
formátumú, 
színes, 
igényesen 
szerkesztett, 
12 
oldalas,  ingyenes  információs 
újság, 
melyet 
Békéscsaba, 
Gyula,  Békés,  Gyomaendrőd, 
Szarvas  közigazgatási  területén, 
a lakások postaládáiba bedobva, 
valamint 
nagy 
forgalmú 
közösségi 
helyszíneken, 
egészségügyi  intézményekben 
terjeszt  a  kiadó.  A  lapban  a 
hirdetések 
mellett 
közérdeklődésre  számot  tartó,  a 
város  lakosságát  közvetlenül 
érintő  hírek  is  megjelennek, 
ezért  a  lap  keresettsége  egyre 
növekszik. 
Tartózkodik 
politikai témáktól, s a közérdekű 
híreken túl a lap magazin jellegű 
oldallal  is  igyekszik  kiszolgálni 
olvasóit.  A  megjelent  hirdetés  a 
kiadvány 
honlapján 
is 
megtekintető  az  alábbi  címen: 
  
 
Fotódokumentáció készítése 
 
A projekt megvalósításáról több ütemben készültek fényképek az alábbiak szerint: 
1.
 
2013. május 31. – a kivitelezés megkezdése előtt; 
2.
 
2013. július 17. 
3.
 
2013. augusztus 16. 
4.
 
2013. augusztus 27. 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
5.
 
2013. október 29. 
6.
 
2013. november 27. – műszaki átadás-, átvételkor. 
A  fotódokumentáció  külön  dokumentumban  készült  el,  mely  forrásául  szolgált  a 
TÉRKÉPTÉR  feltöltésének  és  további  projekteseményeken  is  felhasználható.  A  képek 
elektronikusan is átadásra kerültek. 
 
A TÉRKÉPTÉR feltöltése 
 
Az  Új  Széchenyi  Terv  keretében  támogatásban  részesülő  Kedvezményezettek  részére 
kötelező  a  TÉRKÉPTÉR  funkció  feltöltése.  Jelen  projekt  esetében  az  alábbi  információk 
kerültek feltöltésre: 
 
-
 
A projekt általános adatai; 
-
 
A projekt tartalmának szöveges ismertetése;  
-
 
fényképek megegyező: 
o
 
2013. május 31. – a kivitelezés megkezdése előtt; 
o
 
2013. július 17. 
o
 
2013. augusztus 16. 
o
 
2013. augusztus 27. 
o
 
2013. október 29. 
o
 
2013. november 27. – műszaki átadás-, átvételkor. 
-
 
sajtóközlemények elektronikus változatai: 
o
 
A Békés Megyei Hírlap 2013. június 6-i számában megjelent sajtóközlemény 
o
 
A Csabai Mérleg 2014. március 14-i számában megjelent sajtóközlemény 
 
Mindösszességében  tehát  elmondható,  hogy  a  táblákat  hetente  330  fő  láthatja,  a  projekt 
kezdetekor  a  20.000  példányszámban  megjelenő,  a  Viharsarokban  elsőszámú  hírforrásnak 
számító  Békés  Megyei  Hírlapban  került  közzétételre  egy  sajtóközlemény,  majd  a  projekt 
zárásakor  az ingyenesen, 40.000 példányszámban megjelenő Csabai  Aktuálisban jelent  meg 
tájékoztató  cikk  a  fejlesztésről.  A  fotódokumentáció  részletes,  a  beruházás  során  6 
alkalommal készültek képek, melyek elektronikusan is elérhetőek bárki számára. 
 
Kelt: Budapest, 2014. március 31.  
 
…………………………………………. 
Borbola István 
CONDICO Kft. 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek