Infoblokk

Navigáció
 

” Hármas kötés “– digitális közösségben gyermekeink jövőjéért EFOP-3.2.3-17-2017-00037

Konzorciumvezető: Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség A támogatás intenzitása 100 százalék. A támogatás összege: 79 925 097 forint. Projekt összköltsége: 79 925 097 forint. Megvalósítás kezdete: 2018.02.01. Megvalósítás vége: 2021.01.31. A szakmai program megvalósulása az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásában valósult meg.

Konzorciumvezető: Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség

 Konzorciumi tagok: Magyarországi Evangélikus Egyház, Balatonboglár-Hács-Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközség.

A projekt a fenti konzorcium fenntartásaiban lévő oktatási intézményekben valósul meg (Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola)
A három intézmény fejlesztési igénye átfogó helyzetelemzés alapján kerültek meghatározásra. A pályázat közvetett célja hozzájárulni a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerő piacon /felsőoktatásban/ egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre.
A projekt közvetlen célja, olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő fejlesztések megvalósítása, amelyek elterjeszthetők a teljes köznevelési rendszerben: a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése. Ezáltal a projekt megvalósulása elősegíti a Magyarországon tapasztalható digitális leszakadás megállítását és a digitális oktatás színvonalának minőségi javítását.
Közvetlen célcsoport a fejlesztésbe vont tanulói csoportok, közvetett célcsoport az iskola további tanulói közössége, a tantestület további tagjai és a szülők.

A projekt számszerűsíthető eredményei:
– a három intézmény mindegyikében átdolgozásra kerül a pedagógiai program a Digitális Fejlesztési Terv alapján;
– digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák aránya minimálisan 40 százalék;
– a projektbe 40 pedagógus képzésére kerül sor, akiknek minden évben 10-10 digitális tartalmat kell felrögzíteni a Nemzeti Köznevelési Portálon;
– összesen a három intézményben 55 rendezvényt (work-shop, nyílt nap) tervezünk megvalósítani.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek