Személyes eszközök

MEE_fotódokumentáció_kivitelezés

MEE_fotódokumentáció_kivitelezés.pdf — PDF document, 9743Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 
 
Projektazonosító: 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Kedvezményezett: 
Magyarországi Evangélikus Egyház, 1085 Budapest, Üllői út 24. 
Pályázat címe: 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának kialakítása és Támogató 
Szolgálat elhelyezése a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
Megvalósítás helye: 
5600 Békéscsaba, Berényi út 125. 
Az EU és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 
49 796 322 Ft 
Kivitelezés időpontja: 
2013. május 31. – 2013. november 27. 
 
 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház,  mint  fenntartó  a  Dél-Alföldi  Regionális  Operatív 
Program  keretében  49  796  322,-  Ft  támogatást  nyert  ahhoz,  hogy  bővítse  a  Békéscsabai 
Evangélikus Szeretetszolgálat épületét és szolgáltatásainak körét. A DAOP-4.1.3/A-11-2012-
0019-es azonosító számú projekt teljes költségvetése 68 309 323,- Ft.  
 
 A  Békéscsabán,  a  Berényi  út  125.  szám  alatti  ingatlanon  található  Evangélikus 
Szeretetszolgálat Idősek Otthona egy új, 206 m
2
 hasznos alapterületű épületrésszel bővült ki. 
Itt kap helyet  a Fogyatékosok Nappali Ellátásához szükséges nappali és foglalkoztató szoba, 
pihenőszoba,  étkező,  iroda,  orvosi  szoba,  a  kapcsolódó  akadálymentesített  vizes  blokkok, 
valamint a Támogató Szolgálat részére egy iroda.  
Az új szolgáltatás a használatbavételi valamint a működési engedély megszerzését követően 
várhatóan 2014. nyár elejétől vehető igénybe. 
 
A fogyatékosok nappali ellátásának szükségességét felmérés igazolja. A gondozási egységek 
a  hatályos  jogszabály  szerint  kerülnek  kialakításra  az  ellátást  igénybe  vevők  életkori  és 
fejlettségi szintjét figyelembe véve. Az új épület névleges kapacitása 20 fő. 
 
A  már  most  is  üzemelő  Támogató  Szolgálat  az  új  épületből  fogja  irányítani  a  fogyatékos 
személyek lakó-környezetükben történő ellátását. A Szolgálat az ellátott személyek számára 
elsősorban  a  lakáson  kívüli  közszolgáltatások  eléréséhez  járul  hozzá,  valamint  oly  módon 
nyújt lakáson belüli segítséget, hogy a gondozott megőrizhesse életviteli önállóságát. 
 
A  beruházásról,  valamint  a  Békéscsabai  Evangélikus  Szeretetszolgálat  meglévő  és  új 
szolgáltatásairól a szeretetszolgálat munkatársai készséggel adnak felvilágosítást. 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
Tartalom 
Fényképek jegyzéke 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
1.
 
KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTTI ÁLLAPOT 
 
1. ábra A telek bejárata, előkertje a Berényi út felől 
 
2. ábra A Szeretetotthon főbejárata 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
 
3. ábra Helyszíni bejárás_2013.05.31. 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
4. ábra Kutatóárok a vízvezetékhez 
 
5. ábra Bővítendő épületszárny 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
6. ábra A bővítendő épületszárnyban a Szeretetotthon lakói kaptak elhelyezést 
 
 
7. ábra Lakóegységek a bővítendő épületszárnyban_01 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
8. ábra Lakóegységek a bővítendő épületszárnyban_02 
 
 
9. ábra Az új épületrészhez vezető, kialakítandó új járda helye 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
10. ábra A bővítendő épület sarka - csatlakozási pont 
 
 
11. ábra A bővítendő épület végfala - csatlakozási pont_01 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
  
 
12. ábra  Csatlakozási pont_02    
13. ábra  Csatlakozási pont_03 
 
 
14. ábra A bővítendő épület végfala - csatlakozási pont_04 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
15. ábra Csatlakozó nyaktag helye a sarki ablak helyén_01 
 
 
16. ábra Csatlakozó nyaktag helye a sarki ablak helyén_02 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
17. ábra A bővítmény helye_01 
 
 
18. ábra A bővítmény helye_02 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
19. ábra A parkoló helye_01 
 
 
20. ábra A parkoló helye_02 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
21. ábra Meglévő, bővítendő épületszárny folyosó 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
22. ábra "C" tábla elhelyezés a főépület bejáratánál 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
23. ábra "C" tábla elhelyezése a főbejáratnál 
 
24. ábra "C" tábla: DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
2.
 
KIVITELEZÉS – 2013. JÚLIUS 17-I ÁLLAPOT 
 
 
25. ábra Parkoló előzetes kialakítása: felvonulási terület 
 
 
26. ábra Felvonulási építmény 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
27. ábra Falazat készítése 
 
 
28. ábra Vasbetonhoz használt vasalatok 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
 
29. ábra Jövőbeli akadálymentes bejárat 
 
 
30. ábra Tartószerkezet összeállítása a födém előkészítéséhez 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
31. ábra Tartófalak és nyílások kialakítása 
 
 
32. ábra A födémszerkezet előkészítése 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
3.
 
KIVITELEZÉS – 2013. AUGUSZTUS 16-I ÁLLAPOT 
 
 
33. ábra Tetőhéjazat készítése 
 
 
34. ábra Tetőhéjazat szigetelése 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
 
35. ábra Állványozás a jövőbeli AKM bejáratnál 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
36. ábra Fő közlekedési út, folyosó 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
37. ábra Födémrendszer I. 
 
 
38. ábra Födémrendszer II. 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
 
39. ábra Héjazat szigetelése és állványozás 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
4.
 
KIVITELEZÉS – 2013. AUGUSZTUS 27-I ÁLLAPOT 
 
 
40. ábra Munkaterület 
 
 
41. ábra Külső felületképzés előkészítése 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
42. ábra Tervezett főbejárat 
 
 
43. ábra Hátsó falazat, az ebédlő ablakaival 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
44. ábra Villanyvezetékek falba süllyesztése I. 
 
 
45. ábra Villanyvezetékek falba süllyesztése II. 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
46. ábra A munkaterület és az üzemelő Szeretetszolgálat elválasztása 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
5.
 
KIVITELEZÉS – 2013. OKTÓBER 29-I ÁLLAPOT 
 
 
47. ábra Műszaki bejárás 
 
 
48. ábra Járdák előkészítése 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
49. ábra Közlekedő folyosó, burkolás előtt 
 
 
50. ábra Térburkolás előtt 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
 
51. ábra az épület frontja, terasszal 
 
 
52. ábra Főbejárat és hátsó homlokzat 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
 
53. ábra Vizes blokkok burkolása, előkészítése 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
6.
 
MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL – 2013. NOVEMBER 27.  
 
 
54. ábra Műszaki átadás-átvétel 
 
 
55. ábra Vizesblokkok szerelvényezve 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
56. ábra Folyosó vezetősávval 
 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
57. ábra Akadálymentes parkolóhely 
 
 
58. ábra Épület megközelítése a parkolóból 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
59. ábra Közúti csatlakozás 
 
 
60. ábra Kerékpártároló és főbejárat 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
61. ábra Tábla Braille feliratozással kiegészítve 
 
 
62. ábra Helyiségek feliratozása 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
63. ábra Felirat + piktogram 
 
 
64. ábra Tapintható alaprajz 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
65. ábra Kontrasztos színválasztás és vezetősávok 
 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
 
66. ábra Villamossági kapcsolószekrény 
 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
67. ábra Akadálymentes bejárat 
 
 
68. ábra Vezetősáv a járdán 
background image
 
 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
1085 Budapest, Üllői út 24.
 
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 
Fogyatékosok nappali szolgáltatásának  
kialakítása és támogató szolgálat elhelyezése  
a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálatnál 
 
 
69. ábra "D" tábla a főbejáratnál 
 
 
70. ábra "D" tábla 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek