Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Pályázati kommunikáció TIOP 1.1.1. 09. TIOP 1.1.1-09/1-2010-0080 A Magyarországi Evangélikus Egyház feladatellátási helyeinek bekapcsolása a Tanulói laptop programba

TIOP 1.1.1-09/1-2010-0080 A Magyarországi Evangélikus Egyház feladatellátási helyeinek bekapcsolása a Tanulói laptop programba

Projekt azonosítója: TIOP 1.1.1-09/1-2010-0080 A Magyarországi Evangélikus Egyház feladatellátási helyeinek bekapcsolása a Tanulói laptop programba Kedvezményezett: Magyarországi Evangélikus Egyház Támogatás összege: 50.790.366. Ft A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A 21. század palatáblája – Laptopokat kapott tanár és diák az evangélikus oktatási intézményekben

 

Kőszeg – A Magyarországi Evangélikus Egyház négy középiskolájában megvalósult, tanulói laptopok beszerzését és üzembe állítását célzó projekt zárórendezvényét tartották 2011. 01. 31-én Kőszegen, az Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakképző Iskolában. Szöveg: Kocsis István, fotó: dr. Szárnyas István

 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív program keretében, a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére kiírt pályázaton a fenntartó „A Magyarországi Evangélikus Egyház feladatellátási helyeinek bekapcsolása a Tanulói laptop programba” (azonosító: TIOP 1.1.1.-09/1-2010-0080) című pályázata 50.790.366. Ft támogatást nyert, kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító informatikai infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.

Ennek keretein belül kiemelt cél volt, az információs és kommunikációs technológiával támogatott olyan oktatási környezet kialakítása, amelyben minden tanuló rendelkezésére áll egy hordozható számítógép, elősegítve ezzel az informatikai eszközök használatának tanórai és tanórán kívüli elterjesztését a kompetencia alapú oktatásban. Ezáltal új pedagógiai gyakorlatok kialakítására vagy a meglévők módosítására nyílik lehetőség.

A projekt keretében sor került a Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott négy közoktatási intézményben (Sopron Berzsenyi, Eötvös, Kőszeg, Nyíregyháza Kossuth) 381 db tanulói laptop, 16 db tanári laptop, 381 db az eszközök töltésére alkalmas tároló, 16 db WIFI Access point, 4 db router és az órai munkát lehetővé tévő oktatási szoftver beszerzésére.

A záró rendezvény Király Csaba igazgató köszöntésével kezdődött, ezután a projekt menedzsere, Tölli Balázs a Soproni Líceum igazgatója ismertette a projekt tartalmát és osztotta meg gondolatait a megjelentekkel.

Elmondta, hogy meglátása szerint, csak a forma más, a cél ugyanaz, mint annak idején a palatábla és vessző célja volt. A kor lehetőségeivel élve, eszközt kell adni a diákoknak és pedagógusoknak, hogy a tudás átadására, és megszerzésére minél több módjuk legyen. Az oktatásban használt IKT eszközök ráadásul egy, a diákság által a mindennapokban egyébként már használt technikának új területen való felhasználását eredményezi. Jól használva, a tudásátadás mellett segítheti a virtuális valóságban való eligazodást, hiszen a tanórai keretek közé hozza azt. A digitális eszközök, technikák használatának elsajátítása a későbbi tanulást és munkát is segíti, hiszen a felsőoktatásban, kutatómunkában, de a munkában is egyre inkább elvárt a naprakészség, a digitális ügyvitel alkalmazása. Segíthet a tömegképzésben résztvevő tanuló helyett valódi egyetemi polgárrá válni, aki tudja, azért van ott, hogy minél jobb szakember lehessen, és tudatosan használja az ehhez szükséges eszközöket, készségeit.
A pedagógusok feladata az új kor, új adottságai között továbbra sem változik, az eszközök használatával a nemes közoktatási tradíciókat továbbvíve, felkészíteni, segíteni a diákot.

A résztvevők számára az iskola biztosította, hogy a gyakorlatban is megismerjék a tanulói laptop tanórai használatában rejlő lehetőségeket.

A 12/A osztály matematika óráján vehettünk részt, ahol Horváth Szilárdné tanárnő vezetésével, a diákok a valószínűség számítás, kombinatorika területén mélyedtek el. Rövid prezentációt mutattak be a digitális táblán, Arató István, az iskola volt pedagógusa életéről, majd az életrajzban szereplő évszámok móduszát, mediánját, és átlagát számolták a diákok. A kérdések a tanárnő laptopjáról érkeztek a gyermekek előtt lévő laptopokra, ők ott egy interaktív felületre a szerintük helyes eredményt beírták, az megjelent a tanári gépen, így azonnal lehetőség volt a visszajelzésre, tulajdonképpen gyors és a valamennyi tanuló egyidejű ellenőrzését téve így lehetővé.

Király Csaba igazgató elmondta, hogy Kőszegen gat tantermet szereltek fel a beszerzett 172 géppel, a laptopokat a matematika, a szövegértés, és a nyelvoktatás területén használják. Az eszközök nem kerülnek a diákok kezelésébe, azok mindig az adott teremben, az ott elhelyezett (töltést is biztosító) tárolókban vannak. 

Mint a résztvevő pedagógusok tréfásan megjegyezték, ez a záró rendezvény igazából nyitó is lehetne, mert az eszközök, a programok mindennapi éles használata, a tananyagok, feladatok összehangolása most kezdődhet, így egy izgalmas és minden bizonnyal sikeres új fejezet indul a tanárok és tanulók életében.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek