Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Segédanyagok Előadások Szárszói előadás - Erdélyi Károly

Szárszói előadás - Erdélyi Károly

20081005balatonszarszo_esperesi_tanacs.pdf — PDF document, 2121Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Esperesi Tanács
Balatonszárszó, 2008. október 6.
Pályázati szabályrendelet
Minősített pályázatírók
Vidékfejlesztés
background image
Szabályrendelet
1/2008. (V. 29.) országos szabályrendelet
a Magyarországi Evangélikus Egyház uniós
pályázati rendszeréről
background image
Szabályrendelet
A szabályrendelet tárgyi
hatálya jelenleg:
EU Strukturális és Kohéziós alapok,
ETE,
önrészigénylés,
előfinanszírozás
background image
Szabályrendelet
Tervezett módosításokkal:
Új Magyarország Fejlesztési Terv,
Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program,
EGT Finanszírozási Mechanizmus,
önrészigénylés,
előfinanszírozás
background image
Szabályrendelet
Személyi hatály:
Egyházközség és intézménye,
Egyházmegye és intézménye,
Egyházkerület és intézménye,
Országos Egyház és az általa
fenntartott intézmények
background image
Szabályrendelet
Benyújtandó dokumentumok:
- adatlap, megvalósíthatósági tanulmány,
egyéb okmány
- önrész meglétét igazoló okmány, vagy
- önrészigénylés
- Minősített pályázatíróval kötött
szerződés, vagy
- a gyülekezeti munkatárs felkészültségét
igazoló dokumentumok
background image
Szabályrendelet
Benyújtandó dokumentumok
(módosítás):
- ehm. elnökség nyilatkozata, vagy
igazgatótanács hozzájárulása
- építési, vagy felújítási pályázatnál
Építési Osztály véleménye
- konzorciumi megállapodás
- egyéb egyházi jogszabály által
beszerezni rendelt okmány
background image
Szabályrendelet
Pályázati folyamat és határidők:
Dokumentáció benyújtása -> pályázati felelős (7
nap)
Pályázati felelős -> Országos Iroda (7 nap)
Önrész igénylése (45 nappal a pályázati határidő
lejárta előtt) -> Országos Presbitérium (két ülés
között az Országos Elnökség dönt)
background image
Minősített pályázatírók
A kiválasztás okai:
- Az egész egyház számára nagy
kockázat, ezért
- Megfelelő referenciákkal és szakmai
tapasztalattal rendelkező pályázatírók
megtalálása
background image
Minősített pályázatírók
- Csak ők írhatnak pályázatot
- Használhatják az egyházkerület e célra
készült logóját
- Félévente tevékenységük elemzése
- A címet elveszíthetik
- 2010. decemberéig szól a cím
background image
Vidékfejlesztés
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program
background image
Vidékfejlesztés
Számunkra fontos pályázatok:
- Falumegújítás és -fejlesztés
- Turisztikai tevékenységek ösztönzése
- Vidéki örökség megőrzése
background image
Vidékfejlesztés
Falumegújítás és -fejlesztés
- Védelem alatt nem álló, a település megjelenésében
szereppel bíró épületek külső felújítása
- Település környezetét és megjelenését javító
kisléptékű infrastrukturális fejlesztések
- Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek
értékesítése feltételeinek javítása
- Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek
kialakítása, meglévők korszerűsítése
background image
Vidékfejlesztés
Turisztikai tevékenységek
ösztönzése
- Falusi turizmushoz kapcsolódó (nem kereskedelmi)
minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó
szolgáltatások kialakítása
- Vidéki térségekben az ifjúsági turizmushoz
kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó
szolgáltatások kialakítása
- Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi és
komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások
kiépítése
background image
Vidékfejlesztés
Vidéki örökség megőrzése
- Helyi és/vagy országos védelem alatt álló
építmények megújítása
- Természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt
alkotó táji elemek állapotának javítása
- Az előzőek alapján megvalósított fejlesztéssel
összefüggésben helyi identitás fejlesztése és
megőrzése, környezeti tudatosságot elősegítő
intézkedések megvalósítása
background image
Vidékfejlesztés
Projektkiválasztás:
- Déli Egyházkerület: 5-6
- Északi Egyházkerület: 14
- Dunántúli Egyházkerület: 25-26
background image
Erdélyi Károly
pályázati felelős
E-mail:
Karoly.Erdelyi@lutheran.hu
Tel.: (20) 824-6731

Document Outline

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek