Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Pályázati kommunikáció ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0062 Reformációi Emlékutak ÉAOP - Sajtóközlemény zárás

ÉAOP - Sajtóközlemény zárás

ÉAOP_sajtóközlemény_zárás.pdf — PDF document, 192Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015. december 16. 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

EVANGÉLIKUS REFORMÁCIÓI EMLÉKUTA
 
A Magyarországi Evangélikus Egyház 

és szolgáltatások fejlesztése cím
forintos  összköltségvetést  meghaladó  beruházásból  nemcsak  egy  új,  országos  jelent

zarándokút valósult meg, hanem új munkahelyeket is teremtenek.

 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  igazán  jelent
megvalósítani  az  Észak-Alföld  régióban.  A  projekt  hiánypótló  beruházás,  amely  a  Közép
megvalósuló,  evangélikus  köt dés
Észak-Alföld régióban hat zarándokút megvalósítására kerül

A zarándokutakkal önálló, komplex szolgáltatást nyújtó turisztikai attrakció valósul
hátrányos helyzet  helyszíneken a települé
kutatására és bemutatására is lehet
jöttek létre, amelyet eddig hazánkban egyetlen turista

A  pályázat  keretében  evangélikus  templomok 
Nyíregyházán  –  újultak  meg,  valamint  150  kilométer  zarándokútvonal  kijelölt 
végezték el. 

A zarándokutak megvalósításának és üzeme

útvonalfestés    bemutatóvitrinek  beszerzése 
létrehozása    felhasználói  mobil  alkalmazás  létrehozása 
telepítése    történészi,  muzeológiai  adatgy
fotódokumentáció készítése   min sítési rendszer kialakítása

A  projekt  üzemeltetését  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  keretében  önálló  szervezeti  egységként 
m köd   központi  iroda  koordinálja.  Az  operatív  üzemeltetést  1  f
marketing-  és  adminisztratív  munkatárs,  1  f
személyzet, 1 f  túravezet  és 1 f  szezonális kisegít
munkahelyek betölt iként. 

A projekt összes elszámolható költsége 412 656 279 Ft, az igényelt támogatás 391 323 637 Ft.

A fejlesztésekr l b vebb információt a 

 

 

 

 

REFORMÁCIÓI EMLÉKUTAK - ZARÁNDOKUTAK 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 391 323 637 Ft uniós támogatást nyert a 

cím  pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv programban.

forintos  összköltségvetést  meghaladó  beruházásból  nemcsak  egy  új,  országos  jelent

meg, hanem új munkahelyeket is teremtenek.  

Magyarországi  Evangélikus  Egyház  igazán  jelent s,  országos  szint   zarándokút

Alföld  régióban.  A  projekt  hiánypótló  beruházás,  amely  a  Közép

dés   zarándokúthoz  szervesen  kapcsolódik.  Jelen  pályázat  kereté

zarándokút megvalósítására került sor. 

A zarándokutakkal önálló, komplex szolgáltatást nyújtó turisztikai attrakció valósult meg. Az érintett, részben 

 helyszíneken a település egyháztörténeti, történelmi, kulturális és néprajzi örökségének 

bemutatására is lehet ség nyílt. Ezzel olyan, a vallási indíttatáson túlmutató turisztikai termék 

létre, amelyet eddig hazánkban egyetlen turista- vagy zarándokút sem biztosított.

A  pályázat  keretében  evangélikus  templomok  –  Debrecenben,  Kölcsén,  Mez túron,  Na

meg,  valamint  150  kilométer  zarándokútvonal  kijelölt  nyomvonalának  felfestését 

A zarándokutak megvalósításának és üzemeltetésének elemei a következ k:  

  bemutatóvitrinek  beszerzése    kerékpártárolók  és  támaszok  telepítése 

  felhasználói  mobil  alkalmazás  létrehozása    kedvezménykártya  kiadása 

szi,  muzeológiai  adatgy jtés    útikönyv  létrehozása    dokumentumfilm  forgatása 

sítési rendszer kialakítása 

A  projekt  üzemeltetését  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  keretében  önálló  szervezeti  egységként 

.  Az  operatív  üzemeltetést  1  f   regionális  koordinátor,  2  f

és  adminisztratív  munkatárs,  1  f   zarándokszálláshely  gondnok-vezet

 és 1 f  szezonális kisegít  munkatárs végzi – a projekt keretében teremtett új 

A projekt összes elszámolható költsége 412 656 279 Ft, az igényelt támogatás 391 323 637 Ft.

vebb információt a www.evangelikus.hu oldalon olvashatnak. 

uniós támogatást nyert a Turisztikai attrakciók 

Széchenyi Terv programban. A 412 millió 

forintos  összköltségvetést  meghaladó  beruházásból  nemcsak  egy  új,  országos  jelent ség  

  zarándokút-hálózatot  szándékozik 

Alföld  régióban.  A  projekt  hiánypótló  beruházás,  amely  a  Közép-Dunántúlon 

pcsolódik.  Jelen  pályázat  keretében  az 

meg. Az érintett, részben 

s egyháztörténeti, történelmi, kulturális és néprajzi örökségének 

túlmutató turisztikai termék 

osított. 

túron,  Nagycserkeszen, 

nyomvonalának  felfestését 

támaszok  telepítése    önálló  weboldal 

  kedvezménykártya  kiadása    internetkioszk 

  dokumentumfilm  forgatása   

A  projekt  üzemeltetését  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  keretében  önálló  szervezeti  egységként 

  regionális  koordinátor,  2  f   értékesítési, 

vezet ,  1  f   takarító-kisegít  

a projekt keretében teremtett új 

A projekt összes elszámolható költsége 412 656 279 Ft, az igényelt támogatás 391 323 637 Ft. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek