Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Pályázati kommunikáció „Az Evangélikus Oktatási Központ energetikai korszerűsítése” KEOP-4.10.0/E/12-2014-0055 „Az Evangélikus Oktatási Központ energetikai korszerűsítése” KEOP-4.10.0/E/12-2014-0055

„Az Evangélikus Oktatási Központ energetikai korszerűsítése” KEOP-4.10.0/E/12-2014-0055

„Az Evangélikus Oktatási Központ energetikai korszerűsítése”

KEOP-4.10.0/E/12-2014-0055

A projekt kiemelt célja a hatékony környezeti nevelést is biztosító Evangélikus Oktatási Központ fejlesztése, amely mind működésében mind oktatásával hozzájárul a felnövekvő nemzedék, felelős, környezettudatos magatartásának kialakításához. Intézményünk vezetése elsődleges célul tűzte ki egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek jobban megfelelő épületegyüttes kialakítását, mely jobban biztosítja a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételeket, ezért pályázati forrást keresve az energiafelhasználást kívántuk racionalizálni.

Az energetikai korszerűsítés két fő területre koncentrálódik:

Az épület határoló szerkezetei hőszigetelő képességének javítása, energetikai hatékonyság.

A meglévő fűtési rendszer korszerűsítése a fűtési energia felhasználás hatékonyságának növelésével.

Jelenlegi projekt keretében az Evangélikus Oktatási Központ épületének energetikai fejlesztése valósul meg megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva. A kedvezőtlen hőtechnikai adottságokkal, korszerűtlen elektromos hálózattal és magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező épület, fűtési-, használati melegvíz rendszerének, fényforrásainak cseréje, utólagos külső hőszigetelése, valamint a hő- és energiaigények kiegészítésének érdekében napelemek és napkollektorok telepítése valósul meg.

Az épület energetikai felújításának közvetlen eredményei:

Az épület energetikai tényezői javulnak, az éves földgáz igény 452,06 GJ/a-val csökken, valamint a villamos energia igény 24 485 kWh/a-val csökken;

Az ÜHG-kibocsátás változás élettartamra vetítve (CO2ekv) 52,53 t/a (csökken);

Az éves üzemeltetési költség csökkenése 3 679 329,- Ft

2014. január hónap 13. napján pályázatot nyújtottunk be a következő felújítási feladatok elvégzésére:

- Homlokzati és tető hőszigetelés

- Fűtéskorszerűsítés

- Világításkorszerűsítés

- Napkollektoros HMV rendszer telepítése

- Napelemes rendszer telepítése

2014. március hónap 24. napján vehettük át az értesítést, mely a következőkről szólt: 100 % támogatási intenzitás mellett, 77 934 058 Ft támogatás nyertünk el.

Következő lépésként 2014. május hónap 26. napján aláírásra került a Támogatási Szerződés.

A szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2014. szeptember hónap 9. napján megkezdődhettek a kivitelezési munkák.

A kivitelezési munkák a pályázati dokumentációnak megfelelően valósultak meg.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében nyújtott, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával megvalósult az Evangélikus Oktatási Központ épület-energetikai korszerűsítése.

A projekt tényszerű adatai:

A projekt kedvezményezettje és helyszíne: Evangélikus Oktatási Központ

8253 Révfülöp, Füredi út 1. hrsz.: 1138

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 77 934 058 Ft

weboldal: http://www.konferenciahotel.hu

Közreműködő Szervezet: NFM 1134 Budapest, Váci út 45. www.nkek.hu

Irányító Hatóság: Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.)

Kivitelező: BENTATEAM Kft.

Tervező: Alternatív Energia Centrum Kft.


 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek