Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Közbeszerzési közzététel TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001 Javított 1. számú kiegészítő tájékoztatás
Navigáció
 

Javított 1. számú kiegészítő tájékoztatás

javitott_1_sz_kiegtaj_Remenyi.pdf — PDF document, 464Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

 

 

 

1

/

4

 

 

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS JAVÍTÁSA 

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján 

 

Ajánlatkérő:

 

Magyarországi Evangélikus Egyház (1085 Budapest, Üllői út 24.

 

Közbeszerzési eljárás tárgya:

 

A TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001 kódjelű „Családbarát, 

munkába  állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztése  –  Reményi  úti 
Óvoda (3530 Miskolc Reményi Ede út 2.) infrastrukturális fejlesztése

 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: A Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend 
szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 
eljárás

I.

 

1. számú kiegészítő tájékoztatás javítása: 

 

Kérdés és észrevétel 

Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

A 2017. április 07-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás javított válaszai: 

1. 

A kivitelezésnek elektromos vonzata is van 
(akadálymentes  vizesblokk,  homlokzati 
lámpák,  kábelek…)  erre  vonatkozóan  sem 
tervet, sem költségvetést nem találtunk, mit 
árazzunk? 

Más forrásból valósul meg. 

2. 

A homlokzatról leszerelt rácsokat vissza kell-
e szerelni, esetleg újakat kell gyártani? 

A  homlokzatról  leszerelt  rácsokat 
nem  kell  visszaszerelni.  A  behatolás 
jelző  rendszer  más  forrásból  kiépül. 
(a  leszerelt  rácsok  az  óvoda 
tulajdonát képezik) 

3. 

2  db  új  ajtó  a  belső  átalakítások 
vonatkozásában hiányzik a költségvetésből, 
hol szerepeltessük? 

44  Fa-  és  műanyag  szerkezet 
elhelyezése  költségsoron  kérjük 
szerepeltetni. 

4. 

A  homlokzati  vakolat  állapota  eléggé 
elavult, 

leveréséről 

javításáról 

dokumentáció nem rendelkezik, teljesen le 
kell verni, vagy ki kell javítani? 

Csak  a  legszükségesebb  helyeken 
kell eltávolítani és visszajavítani.  

background image

 

 

 

 

2

/

4

 

5. 

A lábazat (műkő) teljesen elvált az épülettől, 
így nem szigetelhető. Mit kell vele tenni? 

Amennyiben a tervezett hőszigetelés 
nem  rögzíthető  kielégítő  módon  a 
lábazatot  el  kell  távolítani  és  helyét 
visszajavítani. 

6. 

A  felső  födém  síkjában  a  homlokzaton 
kerámia szellőzőrácsok vannak, mi a teendő 
velük? 

Ezek megszüntetésre kerülnek. 

7. 

Villámvédelmi  terv  fejezet  nincs,  ha  hozzá 
kell  nyúlni  új  mérési  jegyzőkönyvet  kell 
készíteni, 

ennek 

költségét 

hol 

szerepeltessük? 

Külön 

költségsoron 

kérjük 

szerepeltetni,  a  jelen  kiegészítő 
tájékoztatás 

mellékleteként 

megküldött  módosított  árazatlan 
költségvetés 

01 

Homlokzati 

hőszigetelés munkalap 71. során.

 

8. 

Tető tervezett rétegrend szerint födémig le 
bontani a rétegeket, költségvetésben nincs 
ilyen tétel, mi a teendő? 

A meglévő rétegrend megtartandó. A 
vízszigetelő 

réteg 

perforálása 

szükséges.  Arra  kérjük  elhelyezni  a 
tervezett  hőszigetelést  és  a  záró 
vízszigetelő réteget 

9. 

A  rámpa  alapjából  kikerülő  földdel  mi  a 
teendő, el kell szállítani, vagy a helyszínen 
deponálni kell? 

A  jó  minőségű  talajt  tereprendezés 
céljából  fel  lehet  használni,  a  rossz 
minőségű deponálható. 

10.  Rámpa  helyén  2  db  fa  útban  van, 

kivágásához kell fa kivágási engedély? 

Igen,  a  tevékenység  végzéséig  a 
szükséges engedélyek rendelkezésre 
fognak állni. 

11.  Akadálymentes  WC  kialakításánál  2  db 

radiátor útban van, az ajtók nem építhetők 
be.  Ugyanitt  meglévő  szakipari  fal 
áthelyezésének  gépészeti  vezetékek  állnak 
útjába mi a teendő? 

a radiátorokat át kell fordítani másik 
falszakaszra 

12.  Attika  fallefedés  (hőszigetelés  miatt) 

kihosszabbítása hiányzik a költségvetésből, 
hol szerepeltessük? 

43 

Bádogozás 

soron 

kérjük 

szerepeltetni. 

13.  Erkélyek  homlokának  a  hőszigetelésénél  a 

vízelvezetés milyen módon lesz megoldva? 

Fém 

vízorr 

beépítésével 

lesz 

megoldva. 

14.  Színezett  homlokzati  vakolat  felhordása 

után  mit  kell  homlokzati  festékkel 
ugyanannyi mennyiségben lefesteni? 

A  homlokzatvakolat  fehér,  az  kerül 
festésre 

background image

 

 

 

 

3

/

4

 

15.  Hőközpont fém ajtójával mi a teendő (csere, 

vagy mázolás)? 

Az 

energetikai 

számításnál 

felületeknél figyelembe lettek véve a 
nyílászárók  is,  így  a  szigetelés 
vastagsága 

megfelelő. 

Az 

egyszárnyú  és  kétszárnyú  ajtók  a 
hőközpontnak  a  nyílászárói  (MIHŐ 
Kft.  tulajdona).  Se  mázolni  se 
cserélni nem lehet.

 

16.  Akadálymentesítés fejezet 

költségvetésében kiírt padlóburkolatok 
hová kerülnek (~88 m2)? 

Az  akadálymentes  vizesblokk  és  az 
odáig  vezető  út  (az  útvonallal 
érintett helyiségek) területére. 

17.  Homlokzati  nyílászárók  cseréje  utáni  belső 

vakolat 

javítás, 

festés 

nincs, 

költségvetésben hol szerepeltessük? 

A  homlokzati  nyílászárók  cseréje 
közben  megsérült  belső  vakolat, 
illetve  festés  javítása  a  homlokzati 
nyílászárók árában jelenik meg. 

18.  Akadálymentes 

parkoló 

kialakításának 

költségeit (felfestés, 2 db KRESZ tábla) hol 
szerepeltessük? 

68  Útpálya  tartozékok  készítése 
soron kérjük szerepeltetni. 

 

II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése 

alapján: 

 

IGEN/ NEM 

Igen  válasz  esetén  az  új  ajánlattételi/részvételi  határidő,  mely  időpontig  lehetőség  van  a 
dokumentáció beszerzésére: 

Módosított ajánlattételi határidő: 2017. 04. 21. 10.00 óra. 

 

Miskolc, 2017. április 18. 

 

 

 

Bartók Ágnes 

       felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó 

Ész-Ker Kft. 

background image

 

 

 

 

4

/

4

 

 

 

 

 

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!) 

 

 

VISSZAIGAZOLÁS 

 

 

 

Alulírott  ………………………..,  a(z)  ……………………………………………………..  ajánlattevő  nevében 
eljárva  ezúton  telefax/e-mail  útján  visszaigazolom  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
által indított, 

„A TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001 kódjelű „Családbarát, munkába állást 

segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztése  –  Reményi  úti  Óvoda  (3530 
Miskolc Reményi Ede út 2.) infrastrukturális fejlesztése”

 tárgyú eljárásban az ezzel az 

oldallal  együtt  összesen  négy  (4)  számozott  oldalból  álló 

„1.  számú  kiegészítő  tájékoztatás 

javítása”

 tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

……………….., 2017. ....................... 

 

 

 

 

 

……………………………. 

 

 

 

         ajánlattevő 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek