Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Közbeszerzési közzététel TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001 Hiánypótlás
Navigáció
 

Hiánypótlás

HP_Remenyi_uti_ovoda.pdf — PDF document, 434Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

 

 

 

1/4 

 

Tárgy: 

„A  TOP-6.2.1-15-MI1-

2016-00001 

kódjelű 

„Családbarát,  munkába  állást 
segítő 

intézmények, 

közszolgáltatások  fejlesztése  – 
Reményi  úti  Óvoda  (3530 
Miskolc  Reményi  Ede  út  2.) 
infrastrukturális 

fejlesztése” 

tárgyú  eljárásban

 

Kbt.  71.  §-a 

szerinti  hiánypótlási  felhívás  és 
felvilágosítás kérés

 

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (1085  Budapest,  Üllői  út  24.),  mint 
Ajánlatkérő  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  (továbbiakban:  Kbt.) 
harmadik  rész.  nemzeti  eljárásrend  szerinti  (Kbt.  115.  §  (1)  bekezdés)  közbeszerzési 
eljárást  indított 

„A  TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001  kódjelű  „Családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése  –  Reményi 
úti  Óvoda  (3530  Miskolc  Reményi  Ede  út  2.)  infrastrukturális  fejlesztése” 

tárgyban.  
A tárgyi, közbeszerzési eljárásban, a benyújtott ajánlatok tekintetében a Kbt. 71. §-
a  szerinti  hiánypótlási  felhívás  kiküldése  és  felvilágosítás  kérése

 

szükséges  az 

alábbiakban részletezettek szerint: 

I. 

 

Név: GTW Kft. 

Székhelye: 3516 Miskolc, Farkas Antal u. 9. 

Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás:

 

 

1.

 

Ajánlattevő  ajánlata  4.  oldalán  csatolt  ajánlati  nyilatkozata  3.  pontjában  a 

megfelelő  rész  nem  került  aláhúzásra,  illetve  a  nem  alkalmazandó  szövegrész 

törlésre.  

Kérjük  Tisztelt  Ajánlattevőt,  hogy  a  66.  §  (4)  bekezdés  szerinti 

nyilatkozatukat  hiánypótlás  keretében  ismételten  benyújtani 

szíveskedjenek, oly módon,  hogy abból egyértelműen megállapítható 

legyen a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerinti besorolásuk. 

2.

 

Ajánlattevő  nyilatkozata  szerint  a  cégnek  van  tényleges  tulajdonosa,  ennek 

ellenére a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat III. részében a nem alkalmazandó 

szövegrész nem került törlésre/áthúzásra. 

 

Kérem az egyértelműen kitöltött nyilatkozat ismételt benyújtását. 

 

background image

 

 

 

 

2/4 

 

Név: Hullám-Völgy Kft. 

Székhelye: 3531 Miskolc, Thököly u. 14. Fsz. 3. 

Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás:

 

 

1.

 

Ajánlattevő  az  ajánlati  nyilatkozata  3.  pontjában  a  megfelelő  rész  nem  került 

aláhúzásra, illetve a nem alkalmazandó szövegrész törlésre.  

Kérjük  Tisztelt  Ajánlattevőt,  hogy  a  66.  §  (4)  bekezdés  szerinti 

nyilatkozatukat 

hiánypótlás 

keretében 

ismételten 

benyújtani 

szíveskedjenek,  oly  módon,  hogy  abból  egyértelműen  megállapítható 

legyen a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerinti besorolásuk. 

2.

 

Ajánlattevő  nyilatkozata  szerint  a  cégnek  van  tényleges  tulajdonosa,  ennek 

ellenére a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat III. részében a nem alkalmazandó 

szövegrész nem került törlésre/áthúzásra. 

 

Kérem az egyértelműen kitöltött nyilatkozat ismételt benyújtását. 

 

3.

 

Ajánlattevő  ajánlata  12.  oldalán  csatolta  a  változásbejelentésre  vonatkozó 

nyilatkozatban a társaságra vonatkozó rész nem került aláhúzásra, illetve a nem 

megfelelő rész törlésre. 

Kérjük  a  nyilatkozat  ismételt  benyújtását,  oly  módon,  hogy  abból 

megállapítható legyen, van-e a cég vonatkozásában változásbejelentés 

folyamatban. 

Felhívjuk  a  Tisztelt  Ajánlattevő  figyelmét,  hogy  amennyiben 

változásbejelentés  van  folyamatban,  úgy  az  ajánlathoz  csatolandó  a 

cégbírósághoz  benyújtott  változásbejegyzési  kérelem  és  az  annak 

érkezéséről  a  cégbíróság  által  megküldött  igazolás  is.  Amennyiben 

ajánlattevő  vonatkozásában  nincs  folyamatban  változásbejegyzési 

eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 

szíveskedjenek  az  ajánlat  részeként  benyújtani.  [321/2015.  (X.  30.) 

Korm. rendelet 13. §] 

 

 

Név: Középület és Lakásépítő Zrt. 

Székhelye: 3530 Miskolc, Gizella u. 11. 

Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás:

 

 

1.

 

Ajánlattevő  nyilatkozata  szerint  a  cégnek  van  tényleges  tulajdonosa,  ennek 

ellenére a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat III. részében a nem alkalmazandó 
szövegrész nem került törlésre/áthúzásra. 

 

Kérem az egyértelműen kitöltött nyilatkozat ismételt benyújtását. 

 

 

Név: MZS-ÉPSZOLG Kft. 

Székhelye: 3508 Miskolc, Bizony Ákos utca 30. 

Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás:

 

 

background image

 

 

 

 

3/4 

1.

 

Ajánlattevő  benyújtotta  ajánlata  7-8.  oldalán  a  kizáró  okokra  vonatkozó 

nyilatkozatát,  amelyben  tényleges  tulajdonosként  egyedül  Máramarosi  Zsoltot 

jelölte  meg.  Ajánlatkérő  nevében  eljáró  ellenőrizte  az  Igazságügyi  Minisztérium 

Céginformációs Honlapján Ajánlattevő cégkivonatát, mely alapján megállapítható, 

hogy a cégnek két természetes személy tulajdonosa van. 

 

Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében a fent megjelölt 

adatbázissal  összhangban  lévő  ismételt  nyilatkozatát  benyújtani 

szíveskedjen. 

 

Amennyiben  hiánypótlás  keretében  új  dokumentumok  nem  kerülnek  ajánlattevő  által 

benyújtásra, úgy ajánlatkérő a rendelkezésre álló információk és dokumentumok alapján 

hozza meg a döntését. 

Kérjük, hogy a hiánypótlás során legyenek figyelemmel a 2015. évi CXLIII. törvény 71. § 
(8) bekezdésében foglaltakra. 

Kérjük, a fenti hiányokat pótolni, ill. felvilágosítást megadni a felhívásban, illetve a 2015. 

évi CXLIII. törvényben előírtaknak megfelelően. 

 

A hiánypótlást és felvilágosítást az alábbi címre közvetlenül, írásban (roncsolás 

nélkül  nem  bontható  módon  összefűzve,  lezárt  és  az  eljárás  tárgyával  jelölt 

borítékban), írott oldalanként folyamatos oldalszámmal és kézjeggyel ellátva, 

egy eredeti (és egy az eredetivel mindenben megegyező elektronikus másolati) 

példányban kell eljuttatni. 

 
A fent felsorolt dokumentumok benyújtásának helye és határideje:  
 

ÉSZ-KER Kft. 

H-3525 Miskolc, Kazinczy utca 6. 2/2 

Tel: +36 46 791 916 

Fax: +36 46 791 876 

E-mail

miskolc@eszker.eu

 

 
Hiánypótlási határidő: 2017. 04. 27-én 11:00 óra.

 

 
A dokumentumok benyújtásának módja:
  
-

 

hiánypótlási dokumentumok: példányszám: 1 eredeti + 1 elektronikus másolat  

 
A  dokumentumokat  postán,  vagy  személyesen  kell  benyújtani.
  Személyes 
iratleadásra munkanapokon 9 és 16 óra között, 2017. április 27-én 09 és 11:00 óra között 
van lehetőség.  

 

Miskolc, 2017. április 24. 
 
 

Bartók Ágnes 

 Ész-Ker Kft.  

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

background image

 

 

 

 

4/4 

 

 
 

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!) 

 

VISSZAIGAZOLÁS 

 

 
 
 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

1085

 

B

UDAPEST

,

 

Ü

LLŐI ÚT 

24. 

 
 
 
 
 

„A TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001 kódjelű „Családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Reményi úti Óvoda (3530 

Miskolc Reményi Ede út 2.) infrastrukturális fejlesztése” 

 
 
 
 
Alulírott  ………………………..,  a(z)  ……………………………………………………..  ajánlattevő 
nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy az ezzel az oldallal együtt 
összesen négy (4) számozott oldalból álló 

„Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlási felhívás és 

felvilágosítás kérés”

 tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 
 
 
 
……………….., 2017. ....................... 
 
 
 

……………………………. 

 

ajánlattevő 

 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek