Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Közbeszerzési közzététel TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001 1. számú kiegészítő tájékoztatás
Navigáció
 

1. számú kiegészítő tájékoztatás

1_sz_kiegtaj_Remenyi_ovoda.pdf — PDF document, 443Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

 

 

 

1

/

4

 

 
 

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS  

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján 

 

 

Ajánlatkérő:

 

Magyarországi Evangélikus Egyház (1085 Budapest, Üllői út 24.

 

Közbeszerzési eljárás tárgya:

 

A TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001 kódjelű „Családbarát, 

munkába  állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztése  –  Reményi  úti 
Óvoda (3530 Miskolc Reményi Ede út 2.) infrastrukturális fejlesztése

 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: A Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend 
szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 
eljárás

 

I.

 

Kiegészítő tájékoztatás: 
 

Kérdés és észrevétel 

Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

A 2017. április 07-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. 

A kivitelezésnek elektromos vonzata is van 
(akadálymentes  vizesblokk,  homlokzati 
lámpák,  kábelek…)  erre  vonatkozóan  sem 
tervet, sem költségvetést nem találtunk, mit 
árazzunk? 

Jelen  eljárás  keretében  nem 
megvalósítandó 

feladat, 

más 

forrásból  valósul  meg,  így  ezen 
tevékenységet  nem  kell  beárazni 
sehol. 

2. 

A homlokzatról leszerelt rácsokat vissza kell-
e szerelni, esetleg újakat kell gyártani? 

Amennyiben  kiépül  a  behatolás 
jelző  rendszer  nem  szükséges  a 
visszaszerelésük  (Óvodavezetővel 
egyeztetni a megvalósítás során) 

3. 

2  db  új  ajtó  a  belső  átalakítások 
vonatkozásában hiányzik a költségvetésből, 
hol szerepeltessük? 

44  Fa-  és  műanyag  szerkezet 
elhelyezése  költségsoron  kérjük 
szerepeltetni. 

4. 

A  homlokzati  vakolat  állapota  eléggé 
elavult, 

leveréséről 

javításáról 

Csak  a  legszükségesebb  helyeken 
kell eltávolítani és visszajavítani a 
költségek csökkentése érdekében. 

background image

 

 

 

 

2

/

4

 

dokumentáció nem rendelkezik, teljesen le 
kell verni, vagy ki kell javítani? 

5. 

A lábazat (műkő) teljesen elvált az épülettől, 
így nem szigetelhető. Mit kell vele tenni? 

Amennyiben 

tervezett 

hőszigetelés 

nem 

rögzíthető 

kielégítő módon a lábazatot el kell 
távolítani és helyét visszajavítani. 

6. 

A  felső  födém  síkjában  a  homlokzaton 
kerámia szellőzőrácsok vannak, mi a teendő 
velük? 

Ezek megszüntetésre kerülnek. 

7. 

Villámvédelmi  terv  fejezet  nincs,  ha  hozzá 
kell  nyúlni  új  mérési  jegyzőkönyvet  kell 
készíteni, 

ennek 

költségét 

hol 

szerepeltessük? 

Jelen  eljárás  keretében  nem 
megvalósítandó 

feladat, 

más 

forrásból  valósul  meg,  így  ezen 
tevékenységet  nem  kell  beárazni 
sehol. 

8. 

Tető tervezett rétegrend szerint födémig le 
bontani a rétegeket, költségvetésben nincs 
ilyen tétel, mi a teendő? 

Költségelni szükséges. 

9. 

A  rámpa  alapjából  kikerülő  földdel  mi  a 
teendő, el kell szállítani, vagy a helyszínen 
deponálni kell? 

A jó minőségű talajt tereprendezés 
céljából fel lehet használni, a rossz 
minőségűt 

(mely 

elenyésző 

mértékű) 

pedig 

deponálni 

szükséges a helyszínen. 

10.  Rámpa  helyén  2  db  fa  útban  van, 

kivágásához kell fa kivágási engedély? 

Igen,  a  tevékenység  végzéséig  a 
szükséges 

engedélyek 

rendelkezésre fognak állni. 

11.  Akadálymentes  WC  kialakításánál  2  db 

radiátor útban van, az ajtók nem építhetők 
be.  Ugyanitt  meglévő  szakipari  fal 
áthelyezésének  gépészeti  vezetékek  állnak 
útjába mi a teendő? 

A  radiátorokat  át  kell  fordítani 
másik falszakaszra. 

12.  Attika  fallefedés  (hőszigetelés  miatt) 

kihosszabbítása hiányzik a költségvetésből, 
hol szerepeltessük? 

43 

Bádogozás 

soron 

kérjük 

szerepeltetni. 

13.  Erkélyek  homlokának  a  hőszigetelésénél  a 

vízelvezetés milyen módon lesz megoldva? 

Fém  vízorr  beépítésével  lesz 
megoldva. 

background image

 

 

 

 

3

/

4

 

14.  Színezett  homlokzati  vakolat  felhordása 

után  mit  kell  homlokzati  festékkel 
ugyanannyi mennyiségben lefesteni? 

A homlokzatvakolat fehér, az kerül 
festésre. 

15.  Hőközpont fém ajtójával mi a teendő (csere, 

vagy mázolás)? 

Mázolni szükséges. 

16.  Akadálymentesítés fejezet 

költségvetésében kiírt padlóburkolatok 
hová kerülnek (~88 m2)? 

Az akadálymentes vizesblokk és az 
odáig  vezető  út  (az  útvonallal 
érintett helyiségek) területére. 

17.  Homlokzati  nyílászárók  cseréje  utáni  belső 

vakolat 

javítás, 

festés 

nincs, 

költségvetésben hol szerepeltessük? 

36  Vakolás  és  rabicolás  soron 
kérjük szerepeltetni. 

18.  Akadálymentes 

parkoló 

kialakításának 

költségeit (felfestés, 2 db KRESZ tábla) hol 
szerepeltessük? 

68  Útpálya  tartozékok  készítése 
soron kérjük szerepeltetni. 

 

II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése 

alapján: 

 

IGEN/ NEM 

Igen  válasz  esetén  az  új  ajánlattételi/részvételi  határidő,  mely  időpontig  lehetőség  van  a 
dokumentáció beszerzésére: 

 

Kelt: Miskolc, 2017. április 13. 

 

 

Bartók Ágnes 

       felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó 

Ész-Ker Kft. 

 

 

 

 

background image

 

 

 

 

4

/

4

 

 

 

 

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!) 

 

 

VISSZAIGAZOLÁS 

 

 

 

Alulírott  ………………………..,  a(z)  ……………………………………………………..  ajánlattevő  nevében 
eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a Magyarországi Evangélikus Egyház 
által  indított, 

„A  TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001  kódjelű  „Családbarát,  munkába 

állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztése  –  Reményi  úti  Óvoda 
(3530 Miskolc Reményi Ede út 2.) infrastrukturális fejlesztése”

 tárgyú eljárásban az 

ezzel  az  oldallal  együtt  összesen  négy  (4)  számozott  oldalból  álló 

„1.  számú  kiegészítő 

tájékoztatás”

 tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

……………….., 2017. ....................... 

 

 

 

 

 

……………………………. 

 

 

 

         ajánlattevő 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek